GDPR – Personuppgifter

En ny EU-förordning (GDPR) om datalagring träder i kraft 25/5 och vi vill därför informera om hur Sörby slakteri & styck AB behandlar och lagrar dina personuppgifter.
De uppgifter som du lämnar vid slakt & direktförsäljning används i vår verksamhet som ett led för ändamålen slaktanmälan, avräkning, statistik, fakturering, information och för uppföljning. Vi lämnar uppgifter vidare till myndigheter, samarbetspartners som vi legoslaktar åt och vissa branschorganisationer för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.
Kontakta Sörby slakteri & styck AB om du vill ha mer information om de personuppgifter som vi behandlar.

Vänliga hälsningar
VD Niklas Lindström

Sörby Slakteri & Styck AB
Sörby 225
74491 Heby
Tel 022430000
Mail: info@sorbyslakteri.se